Behandelingen

De ergotherapeutische behandeling bestaat uit diagnostiek, advies en instructie, training en begeleiding en evaluatie.

Behandelingen vinden bij voorkeur plaats aan huis. Daar kan het beste worden bekeken welke belemmeringen in het dagelijks handelen zijn ontstaan. Verschillende methoden en technieken worden toegepast, zoals Canadian Occupational performance measurement (COPM), Neuro Developmental Treatment (NDT) en Client Centered Practice (CPP).

Speciale expertise is er in de behandeling en begeleiding van mensen met neuromusculaire aandoeningen en dan met name ALS, PSMA en Duchenne. De praktijk maakt deel uit van het ALS team van het UMCG. Daarnaast heeft de praktijk zich gespecialiseerd in mensen met neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson, PSP en Huntington. De behandeling van mensen met handfunctieproblemen is eveneens een specialisatie; dit betreft behandelingen na een ongeval, na een operatie of bij chronische aandoeningen.

ADL training

Het oefenen van handelingen op het gebied van zelfverzorging, eten en drinken.

Cognitieve training

Het oefenen van denkprocessen.

Vervoerstraining

Het leren omgaan met b.v. scootermobiel, driewielfiets of electrische rolstoel.

Ergonomische training

Het op verantwoorde wijze leren omgaan met bewegingsbeperkingen in activiteiten.

Trajectbegeleiding hulpmiddelen en aanpassingen

Het begeleiden van het proces van inventariseren, selecteren en trainen van een hulpmiddel of aanpassing. Het begeleiden van de aanvraagprocedure.