Coronavirus

Ook tijdens de Coronacrisis gaat de dienstverlening van ErgoSpectrum door. Ergotherapie wordt gezien als een cruciaal beroep. Ergotherapeuten helpen de continuïteit van ons zorgstelsel te waarborgen. Zo wordt geprobeerd om overbelasting van o.a. huisartsen en ziekenhuizen te voorkomen. In het algemeen:

ErgoSpectrum handelt conform de richtlijn van het RIVM, de adviezen van de lokale GGD en de beroepsgroep Ergotherapie Nederland

Wat betekent dit voor u als client?

Dit alles om uw gezondheid en de onze zo goed mogelijk te borgen.

Hebt u vragen?

Neem contact met ons op.

Pas goed op u zelf en de mensen om u heen.

Vriendelijke groeten,

Annet Been & Hilbrand Huizenga
ErgoSpectrum