Vergoedingen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Wanneer u een beroep wilt doen op een ergotherapeut heeft u een verwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig.

Wanneer u een ergotherapeut inschakelt, stelt deze samen met u vast wat voor u belangrijk is, welke dagelijkse activiteiten moeite kosten en wat u weer opnieuw wilt doen. Er zal daarover overleg kunnen worden gevoerd en samengewerkt met uw huis- of bedrijfsarts, (fysio)therapeut of psycholoog. De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is maakt de ergotherapeut een beschrijving van de vraag of de situatie en stelt samen met u doelen op voor de toekomst. Ook hier ligt de nadruk op wat u wilt.

  • Ergotherapie neemt uw wensen, mogelijkheden en omgeving als uitgangspunt
  • Ergotherapie heeft een bewezen positieve invloed op de kwaliteit van uw leven
  • Ergotherapie verdient zichzelf terug

Klachtenregeling

Wat te doen bij een klacht?

Stap 1: Bespreek uw probleem eerst met uw eigen ergotherapeut

Stap 2: Voor advies en ondersteuning kunt u zich wenden tot de afdeling (IKG) van uw Zorgbelangorganisatie in uw regio.

Stap 3: Hebben stap 1 en 2 niet tot een oplossing geleid, dan kunt u contact opnemen met Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).