Advies

Verschillende opdrachtgevers vragen ErgoSpectrum om objectief advies op het gebied van:

Vervoerstraining

ErgoSpectrum onderzoekt, traint en adviseert of een cliënt veilig en zelfstandig met een vervoermiddel aan het verkeer kan deelnemen in de eigen woonomgeving van de cliënt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een gestandaardiseerde checklist.

U als cliënt krijgt een training die toegespitst is op uw situatie en de mogelijkheden en beperkingen die u ervaart. Objectief wordt vastgesteld of veilig en zelfstandig met een vervoermiddel aan het verkeer kan deelnemen.

Woningaanpassingen

ErgoSpectrum adviseert doeltreffende en goedkoopst adequate woningaanpassingen, rekening houdend met de individuele situatie, de gestelde eisen en de eventueel geldende verordening.

Voor u als cliënt kunt u erop vertrouwen dat er een advies wordt gemaakt die passend is bij uw woonsituatie en door u ervaren beperkingen. Er wordt vastgesteld wat voor u een adequate oplossing is, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende wetgeving en verordening.

Werkplek advies

ErgoSpectrum adviseert individuele of algemene werkplek inrichtingen/aanpassingen. Deze zijn gericht op een optimaal gebruik van de werkplek en het voorkomen van klachten bij de gebruiker(s) van de werkplek.

Voor u als cliënt wordt er een advies op maat gemaakt over uw werkplek. Er wordt rekening gehouden met de algemene gelden ergonomisch principes en waar nodig worden individuele aanpassingen of hulpmiddelen geadviseerd.