Over ons

Visie

De wensen en eisen van u en de eisen die door de omgeving aan u worden gesteld, staan centraal gedurende de behandeling. U voert uw eigen regie of wilt weer uw eigen regie voeren. U wordt in staat gesteld om te doen, wat u zou willen doen binnen uw mogelijkheden. In dialoog met u en uw omgeving wordt gezocht naar passende oplossingen voor problemen bij het uitvoeren van activiteiten die u gewend bent om te doen of zou willen doen.

“Wij doen wat we beloven”

Missie

De zorg die wij leveren aan u is zorgvuldig, betrokken en doelmatig. Wij bieden generalistische en specialistische ergotherapeutische zorg aan huis. Onze missie is mensen met complexe zorgvragen te behandelen en te adviseren. Dit kunnen cliënten, mantelzorgers, instellingen, gemeenten en zorgorganisaties zijn. Bij onvoorziene problemen kunnen we snel en adequaat handelen, we doen wat we beloven. Bijvoorbeeld door het snel realiseren van (tijdelijke) voorzieningen en waar nodig of wenselijk in samenwerking met andere zorgverleners