Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Ergotherapie betaalt zichzelf terug

Wanneer u een beroep wilt doen op een ergotherapeut van ErgoSpectrum, heeft u een verwijzing nodig van huisarts of specialist.
Let op: ergotherapie valt onder het eigen risico.