Cliënten

Ergotherapie vindt bij ErgoSpectrum plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals bij u thuis, in uw directe woonomgeving of op uw werk.

In situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten zal de ergotherapeut samen met u een oplossing proberen te vinden of een alternatief aandragen zodat de u uw activiteit (zelf) kunt uitvoeren naar tevredenheid. De ergotherapeut doet dit door te adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten. Uiteindelijk bent u het die de regie (waar mogelijk) weer in handen neemt, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

Ergotherapie is zorg op maat

Ergotherapie is zorg die afgestemd wordt op de wensen van u als client. De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met u over wat voor u echt belangrijk is. Tijdens deze intake maken we kennis met u en proberen we te achterhalen wat ergotherapie u te bieden heeft. Daarna doet de ergotherapeut een observatie van de dagelijkse activiteiten om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden van u zijn.

Samen zoeken we naar de oplossing voor de problemen die u ervaart in het dagelijks handelen. U bent ervaringsdeskundig op de door u ervaren problemen, samen proberen we tot een gewenste oplossing te komen.

Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, specialist, fysiotherapeut/oefentherapeut, logopedist of diëtist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de gemeente worden betrokken bij de hulpvraag.

Waarom zou u voor onze praktijk kunnen kiezen?

U wilt een praktijk die laagdrempelig is.

Heeft u een progressief neurologische aandoening? Dat is het specialisme van onze praktijk.

U zoekt een praktijk die een contract heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland.